ساعت رومیزی

ساعت رومیزی برنز اُشهَن

790,000 تومان
 • قطر: ۳۰×۳۰
 • جنس: ام دی اف _ آینه
 • رنگ آینه ساعت: برنز

ساعت رومیزی مدرن دودی اشهن

790,000 تومان
 • قطر: ۳۰×۳۰
 • جنس: ام دی اف _ آینه
 • رنگ آینه ساعت: دودی

ساعت رومیزی دودی قطر30 اشهن

790,000 تومان
 • قطر: ۳۰×۳۰
 • جنس: ام دی اف _ آینه _ نگین
 • رنگ آینه ساعت: دودی

ساعت رومیزی برنز قطر30 اشهن

790,000 تومان

در این مدل ساعت رومیزی ترکیب نگین های برنزی و آینه ی برنز زمان را در فضای اتاق و یا سالن شما جلوه گر می کند.

 • قطر: 30x30
 • جنس: ام دی اف _ آینه _ نگین
 • رنگ آینه ساعت: برنزی

ساعت رومیزی نگین دار سفید قطر30 اشهن

790,000 تومان

در این مدل ساعت رومیزی ترکیب نگین های سفید و آینه ی سفید زمان را در فضای اتاق و یا سالن شما جلوه گر می کند.

 • قطر: 30x30
 • جنس: ام دی اف _ آینه _ نگین
 • رنگ آینه ساعت: سفید

ساعت رومیزی نگین دار برنز قطر30 اشهن

790,000 تومان

در این مدل ساعت رومیزی ترکیب نگین های برنزی و آینه ی برنزی زمان را در فضای اتاق و یا سالن شما جلوه گر می کند.

 • قطر: 30x30
 • جنس: ام دی اف _ آینه _ نگین
 • رنگ آینه ساعت: برنز

ساعت رومیزی نگین دار قطر30 اشهن

790,000 تومان

در این مدل ساعت رومیزی ترکیب نگین های دودی و آینه ی برنزی زمان را در فضای اتاق و یا سالن شما جلوه گر می کند.

 • قطر: 30x30
 • جنس: ام دی اف _ آینه _ نگین
 • رنگ آینه ساعت: دودی

ساعت رومیزی اشهن _ ساعت رومیزی گلدن هاوس

ساعت رومیزی اشهن _ ساعت رومیزی گلدن هاوس