کروات سوزن دوزی بلوچ قرمز

1,120,000 تومان

کراوات قرمز در کنار کراوات آبی یکی از پرطرفدارترین کراوات‌ها در میان تجار معتبر و سیاستمداران بزرگ است

 • نام محصول: کراوات قرمز سوزندودزی
 • رنگ قالب زمینه: قرمز مشکی _ چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

  کراوات قرمز با پیراهن مشکی

کراوات سوزن دوزی طوسی

980,000 تومان
 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کراوات سوزن دوزی بلوچی سفید سرمه ای

850,000 تومان
 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: سرمه ای _ سه رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کروات سوزن دوزی بلوچی سرمه ای

980,000 تومان
 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: سرمه ای _ دو رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کراوات سوزن دوزی قرمز مشکی

980,000 تومان
 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کروات سوزن دوزی قرمز اشهن

880,000 تومان
 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: قرمز _ سه رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کراوات سوزن دوزی قرمز بلوچی

880,000 تومان
 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: قرمز _ چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کراوات سوزندوزی زیبا

890,000 تومان
 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کراوات سوزن دوزی آبی

950,000 تومان

The calmness of the sea, the vastness of the ocean, all in one tie

 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: آبی _ چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کروات سوزن دوزی لاکچری اشهن

910,000 تومان
 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کراوات زرد بنفش اشهن

1,120,000 تومان

A beautiful combination of yellow and purple, for specific occasions

ارزش کار دست را حس می کنید. اگر تاکنون از کراوات استفاده نکرده‌اید، شاید فرصت مناسبی باشد که این تجربه‌ی لذت‌بخش را به خود هدیه دهید 

 • نام محصول: کرواوات سوزن دوزی
 • رنگ قالب زمینه: زرد _ چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • عرض پهن ترین قسمت: ۷.۵ سانتیمتر
 • طول محصول: ۱۵۷ سانتی متر
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته

سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کراوات سوزندوزی سرمه ای

830,000 تومان
جذابیت و شیک بودن بسیاری از ست‌های لباس زنانه با کراوات بسیار بیشتر می‌شود.
 • نام محصول: کرواوات سوزندوزی
 • رنگ قالب زمینه: سُرمه‌ای _ چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته

سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کراوات سوزندوزی قرمز اشهن

920,000 تومان

کراوات قرمز در کنار کراوات آبی یکی از پرطرفدارترین کراوات‌ها در میان تجار معتبر و سیاستمداران بزرگ است

 • نام محصول: کراوات قرمز سوزندودزی
 • رنگ قالب زمینه: قرمز _ سه رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

  کراوات قرمز با پیراهن مشکی

کراوات سوزندوزی zah02003

880,000 تومان
پوششِ تزیینیِ فاخر، کراوات سوزن دوزی شده‌ی سرمه‌ای است.
 • نام محصول: کروات سوزندزی
 • رنگ قالب زمینه: سُرمه‌ای
 • جنس پارچه: نخ ابریشم

سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کراوات سوزن دوزی بلوچ کراوات سوزن دوزی سفارشی _ کراوات سوزن دوزی بلوچی _ کراوات زنانه _ کراوات دست دوز کراوات دست دوز بلوچی

کراوات سوزن دوزی بلوچ کراوات سوزن دوزی سفارشی _ کراوات سوزن دوزی بلوچی _ کراوات زنانه _ کراوات دست دوز کراوات دست دوز بلوچی کراروات بزنیم

کراوات سوزن دوزی بلوچ سوزندوزی هانگُل کراوات سوزندوزی اشهن کراوات سوزن دوزی طرح فانتزی کراوات سوزندوزی zah02004 _ کراوات سوزن دوزی شده‌ قرمز _ کراوات قرمز _ کراوات قرمز با پیراهن مشکی _ سایت اینترنتی کراوات

شما نباید لباس خود را برای جایی که هستید لباس بپوشید بلکه باید برای مکان مورد نظر خود لباس بپوشید. همه ما چند بار این حرف را از چهره های با نفوذ ، مربیان و حتی همسالان شنیده ایم؟خرید کراوات مردانه از فروشگاه اینترنتی اشهن بله ، اجازه ندهیم شمردیم.

هر چقدر هم ما این را نادیده بگیریم ، به نظر نمی رسد که ما را پشت سر بگذارد و هرچه سال می گذرد قدرت آن بیشتر می شود! زمان آن فرا رسیده است که به خصوص به عنوان مردان گوش فرا دهیم.

شما ممکن است داستانهایی را از پدربزرگ خود یا حتی پدرتان در مورد چگونگی خواستگارهای کامل در اوایل بیست سالگی خود شنیده باشید ، نه به خاطر هر چیز دیگری ، بلکه به دلیل شکنجه و دوش گرفتن. مردان با اعتماد به نفس برای بیان آن نیازی به کلمات ندارند. هر کاری که انجام می دهند فریاد کمال است و حتی ممکن است بعضی از آنها مرعوب شوند.

با سرعت زیاد به امروز ، به سختی کسی وجود دارد که به هنر لباس پوشیدن درجه یک اعتقاد داشته باشد. ما باید تنبلی خود را از بین ببریم زیرا این کار به درد هیچ کس نمی خورد. لازم نیست فقط درها را باز کنید و از زنان همسن خود نخواهید که عضوی از باشگاه آقایان باشند. شما همچنین باید بسیار زیبا لباس بپوشید – چیزی که در امثال این نسل از دست رفته است.

کت و شلوارهای معمول بسیار زیبا هستند ، اما بدون کراوات کامل ، همیشه چیزی از دست می رود. تعجب میکنم چرا؟ سپس در زیر بخوانید!

تأثیر کراوات ها
روزهای مدرسه را به خاطر می آورید که اگر با کراوات شنی دیده می شوید مطمئناً با تذکر بد به خانه می روید؟ ما همه آنجا بوده ایم! اگر چیزی وجود داشت ، آن زمان به ما آموخت و به ما نظم داد ، اما اکنون – وقت نوسازی است. در اینجا 5 دلیل وجود دارد که کراوات مردانه بهترین قهرمان کمد لباس برای مردان است! بعداً ، ما در مورد چگونگی بستن کراوات به روش های مختلف ، که هم روند رواج دارد و هم کلاسیک ، بحث خواهیم کرد.آنها اعتماد به نفس شما را تقویت می کنند.

هنگامی که به تیزترین لباس های کمد لباس خود فکر می کنید ، مانند تاکسیدو ، کفش های لباس ، کت و شلوارهای آبی و موارد دیگر ، اولین چیزی که به ذهن شما خطور می کند این است که هنگام حضور در یک اتاق پر از جمعیت چقدر مهم به نظر می رسید ورزش هر یک از اینها همین ویژگی ها در مورد کراوات نیز صدق می کند ، زیرا بلافاصله باعث می شود همه توجه کنند ، حتی اگر این امر را واضح نکنند. این جذابیت کلی را به لباس شما اضافه می کند ، خواه پیراهنی باشد که می پوشید یا هر لباس رسمی دیگری.آنها در کار تأثیر بسیار خوبی خواهند گذاشت.

نمی توانید این واقعیت را انکار کنید که با پیشرفت مد و طولانی شدن ساعت کار ، قوانین رسمی لباس در اکثر محل کارها متناسب با روز و سن فعلی و البته آرامش ناشی از آن تنظیم شده است. به همین دلیل است که اگر رئیس یا کارمند بالقوه شما را در یک کراوات کاملاً تمام دیده ببیند ،

آنها فوراً خواهند فهمید که شما یک سخت کوش هستید و قطعاً کمال را در کار شما می بافند. اگر گره کراوات وجود دارد ، انتظار داشته باشید که نقاط قهوه ای جلوی شما قرار گیرد: الف) در طرح یا چاپی که آنها دوست دارند یا ب) به طور استثنایی گره خورده است و فراتر از گره های ساده ای است که تا حد مرگ انجام می شود.

کراوات سوزن دوزی بلوچ کراوات سوزن دوزی سفارشی _ کراوات سوزن دوزی بلوچی _ کراوات زنانه _ کراوات دست دوز کراوات دست دوز بلوچی

آنها می توانند لباس خسته کننده دیگری را ارتقا دهند.

اگر بخواهیم ساعاتی را که بعضی اوقات جلوی آینه می گذرانیم شروع کنیم ، با فهمیدن چیزی که از #OOTD انتخاب شده ما کم است ، ما را دیوانه می دانید. اما سلام ، شما این کار را انجام داده اید ، به ویژه قبل از رفتن به یک رویداد مهم اجتماعی یا مصاحبه شغلی. بیشتر اوقات ، هیچ چیز نیست. هرچند در مواقع دیگر ، احتمالاً عدم وجود لوازم جانبی خوب (بستن کراوات) است که شما را آزار می دهد.

خوب ، ما می گوییم ، این نشانه شماست که آن را اضافه کنید ، و دیگر با آن غریبه باشید زیرا این توانایی انجام کارهای خارق العاده را برای نگاه شما دارد!آنها به شما کمک می کنند مانند یک “مرد” به نظر برسید.
می دانید چگونه همه همیشه به شما می گویند مثل یک مرد و چیزهای دیگر رفتار کنید؟ این بدان معنا نیست که شما نمی توانید احساساتی باشید یا احساسات خود را آزادانه ابراز کنید. این فقط به این معنی است که کارهایتان را بهتر انجام می دهید ، ریسک می کنید ،

نسبت به خود و همه اطرافیان مراقبت می کنید و برای افرادی که دوستشان دارید قدم بر می دارید. همه اینها ، بدون کد لباس نمی توانید انجام دهید! و این دقیقاً همان چیزی است که جاستین تیمبرلیک در آهنگ Suit & Tie خود از آن آواز می خواند. انتقال از پسر به مرد باید سریع انجام شود – و این کار باید از هر لحاظ انجام شود (از جمله انتخاب مد هوشمند).

آنها به شما کمک می کنند برجسته شوید!

چند نفر در سن شما را می بینید که خوب لباس بپوشند و لباس بپوشند؟ ما شرط می بندیم شما حتی نمی توانید رقمی را به ما بدهید ، زیرا واقعاً تعداد زیادی وجود ندارد. آیا نمی خواهید کسی باشید که یک روند را شروع می کند ، یا به سادگی از بقیه جدا می شوید؟ از آنجا که همین باعث ایجاد تأثیرات ماندگار می شود! ابتدایی و مناسب بودن در یک کراوات و پیراهن ترد برای تهیه آن نه تنها باعث تعارف شما می شود بلکه سبک شما را در میان دریای سایر آرزوها تعریف می کند.

چگونه کراوات را به روش های مختلف بپوشیم!

اگر در این زمینه تازه کار هستید ، یا از قبل می دانید چطور این کار را انجام دهید اما به دنبال راهی جدید برای گره زدن کراوات هستید ، پس در جای مناسب هستید! در زیر برخی از معتبرترین و ترندترین روش های بستن کراوات آورده شده است ، و باید همه این موارد را بعداً علامت گذاری کنید. همچنین ، اگر به نظر می رسد چیزی را دوست دارید ، همیشه بهتر است که بیشتر عمق پیدا کنید و یک ویدیوی YouTube مرحله به مرحله پیدا کنید تا بدون توجه به سطح دشواری ، شما را از بین ببرد.

مرحله 1: با کشیدن کراوات روی دو انتهای گردن خود (مانند هر کراوات دیگر) شروع کنید. اطمینان حاصل کنید که انتهای آن به سمت راست باشد.

مرحله 2: اکنون ، انتهای سمت راست (عرض) را از انتهای باریک عبور دهید.

مرحله 3: با یک حرکت سریع ، انتهای پهن را به سمت داخل بیاورید و آن را بالا ببرید ، و آن را از طریق تقاطع / سوراخ شکل گرفته در مرکز به دلیل مرحله عبور بیش از حد عبور دهید. آن را پایین بکشید ، اما از زیر بیش از حد نیست.

مرحله 4: دوباره انتهای پهن را به سمت راست بیاورید ، سپس به داخل ، سپس چپ ، بنابراین دوباره از تقاطع عبور می کند ، از یا در سمت چپ گردن خارج می شود.

مرحله 5: یک بار دیگر انتهای وسیع تری را از سمت چپ به مرکز بیاورید و سپس از طریق تقاطع دوباره به داخل و پایین بروید. اکنون به سمت راست بیرون خواهد آمد.

مرحله 6: سرانجام ، پس از اینکه بار دیگر انتهای پهن را از طریق تقاطع در مرکز وارد کرد و سپس آن را به پایین کشید ، از زیر گردن عبور داد ، آن را با دقت بین بخش افقی جلو وارد کنید. حالا ، فقط دو سر خود را بکشید تا کراوات خود را محکم کنید!

محل پوشیدن آن: مراسم رسمی و دفتری. همچنین ، هر جا که نیاز به یک کد لباس سخت باشد.

آیا به دنبال مسابقه ای مناسب برای آن لباس واقعی گران قیمت اما در عین حال رویایی هستید که خریداری یا اجاره کرده اید؟ بیش از پاپیون ها نگاه نکنید! یک مرد پاپیون 10 برابر بیشتر از مردی با کراوات گره دار جذابیت دارد

و این یک واقعیت ثابت شده است. چه کسی آن را ثابت کرد؟ خوب ، از خانمها بپرسید! اگر واقعاً می خواهید در هنر پاپیون تسلط پیدا کنید ، از موارد کلیپ دور شوید.

مرحله 1: شما نمی توانید پاپیون را با کراوات معمولی و یکنواخت ببندید. ابتدا آن را به دور گردن خود بکشید تا رو به بالا باشد.

مرحله 2: سمت راست وقتی روی سینه می افتد باید کوتاهتر از سمت چپ باشد.

مرحله 3: انتهای سمت چپ را از سمت راست به درستی عبور دهید.

مرحله 4: اکنون ، انتهای سمت چپ باید از حلقه گردن به سمت بالا برود.

مرحله 5: اکنون ، انتهای سمت راست باید تا شود تا آن شکل کمان ایجاد شود. آن را در مرکز نگه دارید. سپس سمت چپ (که در مرحله 3 انجام داده اید) را مستقیماً پایین شکل کمان ، در مرکز بیاورید.

مرحله 6: این قسمت را به سمت عقب بچرخانید و چین را محکم بگیرید تا چین بخورد.

مرحله 7: اکنون یک حلقه در پشت انتهای سمت راست مشاهده خواهید کرد و باید انتهای سمت چپ را از طریق این حلقه به صورت افقی فشار دهید.

مرحله 8: اکنون ، شما تقریباً همه کارها را برای بستن پاپیون انجام داده اید. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که به آرامی از دو انتهای چین ها بکشید تا مطابق با شما محکم شود.

مرحله 9: گردن بند را تنظیم کنید تا زمانی که تعادل دو سر آن را ببینید.

کجا آن را بپوشید: رقص رسمی ، مراسم جشن ، شب خرما.

گره کراوات ترینیتی

ممکن است به ایده گره کراوات نامتقارن فروخته نشوید ، حتی اگر فقط اندکی باشد ، اما اجازه دهید گره ترینیتی نظر شما را تغییر دهد! این گره که تازه وارد در صحنه کراوات مردان است ، بسیار آسان است. هرچند می توانیم به شما اطمینان دهیم که قطعاً ارزش آن را دارد که مایل دیگر را طی کنید!

اگر متوجه شدید که شباهت زیادی به سلتیک تریکترا دارد ، نماد سه چرخه زندگی یک زن در بسیاری از فرهنگ ها و جوامع ، خوب ، اشتباه نمی کنید. گرچه ، این روش بستن کراوات هیچ ارتباطی با معنا ندارد و ارتباط زیادی با بیان هنری دارد. در فاکتور nerd هم خیلی بالاست! نمی دانید چطور از این نوع کراوات بپوشید؟ ادامه مطلبب

مرحله 1: برخلاف ویندزور ، انتهای عریض آن در سمت چپ خواهد بود. نوک این انتها باید کمی بالای آن باشد یا با دکمه کمربند شما هم تراز باشد. انتهای باریک را از انتهای پهن عبور دهید.

مرحله 2: از زیر آن را از تقاطع در مرکز بالا بیاورید. سپس آن را به سمت چپ پایین بیاورید.

مرحله 3: آن را از انتهای پهن ، اما در عقب بیاورید و از سمت چپ عبور دهید. از آنجا ، آن را به سمت مرکز ، نزدیک به تقاطع بالا بیاورید.

مرحله 4: اکنون ، از طریق حلقه گردن ، آن را به سمت چپ بیاورید.

مرحله 5: باید آن را از سمت بالا به سمت راست ببرید و سپس آن را به سمت بالا به حلقه گردن بکشید.

مرحله 6: دوباره آن را از طریق حلقه ای که در مرحله قبل ایجاد شده بود پایین بیاورید ، سپس آن را زیر انتهای پهن بیاورید و دوباره به سمت راست ببرید.

مرحله 7: اکنون آن را به جلو بیاورید و آن را درون حلقه ایجاد شده در نتیجه مرحله 6 قرار دهید.

مرحله 8: اکنون باید یک گره گردنبند سه تایی کامل داشته باشید و می توانید باقیمانده را به پشت حلقه گردن خود در زیر یقه فرو کنید.

محل پوشیدن آن: مهمانی ها (عروسی یا سایر مراسم های جشن)

راه رسیدن به یک آقا کامل در حال حاضر برای شما مشخص شده است. تمام آنچه شما باید انجام دهید این است که آن را قدم بزنید. ما به شما گره های کراواتی را از هر 3 سطح داده ایم. آسان ، متوسط ​​و دشوار است. قبل از رفتن به مجموعه گره هایی که منتظر بررسی هستند ، آنها را آس کنید.

کراوات سوزن دوزی بلوچ کراوات سوزن دوزی سفارشی _ کراوات سوزن دوزی بلوچی _ کراوات زنانه _ کراوات دست دوز کراوات دست دوز بلوچی

ما آن را در قطار ، در اتاق ملاقات ، در رستوران ها و همه جا در بین آن می بینیم: هیچ کس از کراوات شلخته و شلخته مصون نیست.

پوشیدن کراوات نفیس کافی نیست. یک کراوات زیبا اگر خوب پوشیده نشود جلوه مورد نظر خود را از دست می دهد.

خوشبختانه با چند ثانیه اضافی ، کمی مراقبت و این پنج نکته ، هر بار که آن را می پوشید ، شما و کراوات شما درخشان می شوید.

1. گودی های خود را نشان دهید

“گودی” یا چین کوچک زیر گره کراوات ، بخش مهمی از ظاهر کلی است. افزودن این جزئیات کوچک و در عین حال شیک ، علاقه بصری بیشتری را ایجاد می کند که کراوات را متحول می کند. این به جهانیان می گوید که شخصی که کراوات می پوشد دارای استایل عالی است.

فرورفتگی ها پیامی واضح ارسال می کنند: سبک و جلای زیاد کار چندانی نیست و هرگز دور از دسترس نیست.
2. آن گره را محکم کنید

گره های محکم بسته شده خود را به گره ای با اندازه کمتر از حد گود می کند که هرگز شبیه شکل مورد نظر نیست. هیچ قافیه و دلیلی برای داشتن یک کراوات شل وجود ندارد. یک بار دیگر به آینه نگاه کنید ، به آن گره یک حرکت دیگر بدهید و همیشه در کراوات خود تیز به نظر برسید.

3. ساده نگه دارید

گره هایی مانند Eldredge بیش از حد زیاد هستند و شما را در معرض خطر قرار می دهند. روابط همواره باید مکمل استفاده کننده باشد. گره های پیچیده چشمک زن ، پر زرق و برق و مخالف قطب سبک کم اهمیت هستند. “رویکرد کمتر بیشتر است” را انتخاب کنید و همیشه روز را برنده شوید. به همین دلیل ، ما تقریباً همیشه از گره چهار دست به دلیل سادگی و عدم تقارن استفاده می کنیم.

4. به گره خود کمی اتاق بدهید

همیشه فاصله یقه و نسبت گره را در نظر بگیرید. بین نوک یقه و لبه گره خود کمی فاصله بگذارید. اگر Four-In-Hand کاملاً مناسب نیست ، شاهزاده آلبرت (شکل باریک و باریک) ، کلوین (کامل ، متقارن) ، پرات (برای یقه های پهن تر) یا Half-Windsor (وسیع ترین که باید در نظر بگیرید را امتحان کنید. ) بخشی از تسلط بر سبک بی انتها ، دانستن چگونگی متعادل سازی نسبت ها است.


5. به کمربند ضربه بزنید

از نظر بصری ، بهترین معیار برای محل بستن کراوات شما سگک کمربند است: نوک کراوات شما باید در مرکز یا اطراف کمربند (یا جایی که کمربند شما قرار دارد) باشد ، طولی که قاب شما را متعادل می کند.

به یاد داشته باشید که شیطان در جزئیات است. این چیزهای کوچک یا شما را بی نقص و قدرتمند نشان می دهد یا بی دست و پا و بی خیال می شود.

گلدن هاوس _ تراش cnc